Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

COIMBRA GROUP 3-MINUTE-THESIS JAGIELLONIAN UNIVERSITY (CG 3MT JU) is a contest for PhD students in which they may introduce their research during a 3-minute presentation consisting of only one slide.

The regulations of 3-Minute-Thesis (3MT) contests, now held worldwide, were created in 2008 by the University of Queensland, Australia. The Coimbra Group - a network of the oldest and most prestigious universities in Europe - has been holding the final of 3MT contest during its yearly General Assembly since 2017.

In 2020, the Jagiellonian University, as a member of the Coimbra Group, organised the first edition of the COIMBRA GROUP 3-MINUTE-THESIS JAGIELLONIAN UNIVERSITY® contest. It is held under the honorary patronage of the Rector of the Jagiellonian University. Participants chosen by the Jury for the 1st, 2nd and 3rd place will be awarded with prestigious prizes, such as research trips to universities constituting the Coimbra Group. Moreover, the winner of CG 3MT JU will be nominated by the Jagiellonian University to represent it in 3MT final, this year held in Turku.


COIMBRA GROUP 3-MINUTE-THESIS JAGIELLONIAN UNIVERSITY (CG 3MT JU) jest konkursem skierowanym do doktorantów, w którym przedstawiają oni swoją pracę badawczą podczas 3-minutowej prezentacji w języku angielskim, używając tylko jednego slajdu.

Reguły konkursów, organizowanych na całym świecie pod nazwą 3 Minute Thesis (3MT), zostały opracowane w 2008 roku na Uniwersytecie Queensland w Australii. Od 2017 roku Coimbra Group - sieć najstarszych i najbardziej prestiżowych uniwersytetów w Europie - przeprowadza finał konkursu 3MT podczas swojego corocznego walnego zgromadzenia.

W 2020 roku Uniwersytet Jagielloński, jako członek Coimbra Group, zorganizował 1. edycję konkursu COIMBRA GROUP 3-MINUTE-THESIS JAGIELLONIAN UNIVERSITY. Konkurs odbywa się pod patronatem Rektora UJ. Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc przewidziane są atrakcyjne nagrody, m.in. wyjazdy na staże naukowo-badawcze do wybranego uniwersytetu zrzeszonego w Coimbra Group. Ponadto zwycięzca CG 3MT JU ma szansę reprezentować Uniwersytet Jagielloński podczas finału konkursu, który w tym roku odbędzie się w Turku.